Pro Bono

//Pro Bono
Pro Bono 2019-01-04T13:02:30+00:00

Instituut voor Turkse Studies heeft regelmatig plaats voor vrijwilligers die fungeren als pro bono adviseurs. Dit kan gaan om adviseurs aan de juridische, financiële, en/of technische afdeling, maar ook om een positie binnen ons Wetenschappelijk Raad van Advies, dan wel Comité ter Aanbeveling. Het gaat in beginsel om een langere periode, maar in overleg kan er een proefperiode aan verbonden worden. Na deze proefperiode zijn er aantrekkelijke opties die kunnen leiden tot een vast vrijwilligersovereenkomst op pro bono-basis. Kandidaten die hun studie gevolgd hebben aan een Nederlandse of buitenlandse hoger onderwijsinstelling in Nederland worden in het bijzonder aangemoedigd te solliciteren.

Het Instituut

Instituut voor Turkse Studies is een onafhankelijke instelling die, door academisch en hoogaanstaand onderzoek, een brug wil slaan tussen de academische wereld en het grote publiek. Op korte termijn richt het instituut zich op de vriendschappelijke en formele banden tussen Turkije en Nederland (1612-heden). Verder organiseert het instituut op regelmatige basis conferenties, debatten, seminars, workshops, masterclasses, boekbesprekingen, denktank-sessies en andere wetenschappelijke activiteiten. Het instituut publiceert ook substantiële naslagwerken voor studenten en/of ander geïnteresseerden. Hierbij gaat het onder meer om de Geschiedenis van Turkije, Osmaanse geschiedenis, Centraalaziatische afkomst van de Turken, handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije, de relatie EU-Turkije, de strategische ligging en de betekenis van Turkije in de regio, het snel groeiende belang van de Turkse economie en de verhouding tussen de Turkse migranten in Europa en hun moederland. Instituut voor Turkse Studies fungeert tevens als een platform voor vraag en aanbod in de informatievoorziening over Turkije en alle daaraan verwante thema’s.

Werkzaamheden

U wordt adviseur van respectievelijk de juridisch, financieel of technische manager, welke op zijn beurt zal fungeren als hoofd van de desbetreffende afdeling. De hoofd van de afdeling krijgt de verantwoording over die afdeling. Zo heeft bijvoorbeeld de hoofd van de financiële afdeling taken die betrekking hebben op de financiële administratie, pensioensfondsen, uitbetalen van lonen, afschrijvingen, declaraties, aftrekposten voor de belasting, begeleiden van stagiaires, fungeren als contactpersoon voor financiële vragen van de rest van het personeel, opstellen van budgetten, haalbaarheid van nieuwe op te zetten projecten toetsen aan de financiële realiseerbaarheid, opmaken van jaarcijfers en het controleren van de jaarcijfers. Ook logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning behoren tot de mogelijkheden. Als adviseur staat u hem of haar bij met financieel advies, dit kan (afhankelijk van de situatie) ongeveer een half uur tot één uur per maand in beslag nemen. Dit zal voornamelijk telefonisch of via e-mail zijn. Bij het Wetenschappelijk Raad van Advies, dan wel Comité ter Aanbeveling ligt de nadruk op respectievelijk gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van advies voorzien; en naamsbekendheid genereren voor onze activiteiten. Ook hier geldt, dat het (afhankelijk van de situatie) ongeveer een half uur tot één uur per maand in beslag nemen. Daarnaast is er een jaarlijkse vergadering met aansluitend een borrel die ongeveer twee uur in beslag zal nemen.

Functieprofiel en voorwaarden

Belangstellenden voldoen bij voorkeur aan de volgende eisen:

  • Een uitstekende beheersing van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk; kennis van het Turks, Engels, Duits en Frans is een voordeel, maar niet essentieel.
  • Relevante studie;
  • Brede algemene ontwikkeling en interesse;
  • Aantoonbare interesse in en affiniteit met wetenschap;
  • Initiatiefrijk, enthousiast en zelfstandig;

Solliciteren

Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in een vrijwilligersfunctie bij Instituut voor Turkse Studies? Stuur dan een motivatiebrief met CV en eventuele referenties naar info@turksestudies.org t.a.v. het bestuur of kijk op www.turksestudies.org voor meer informatie.