Visie en missie

//Visie en missie
Visie en missie 2019-01-04T13:13:38+00:00

Visie

Waarheid volgens Wetenschap

Missie

Instituut voor Turkse Studies is een non-profit onderzoekscentrum dat in Nederland onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht onder het besef en verantwoordelijkheden van de Nederlandse identiteit-nationaliteit. Het instituut richt zich op mondiale ontwikkelingen, met name ontwikkelingen in Turkije en Nederland, die ook objectief gepresenteerd zullen worden.

Doelen

  1. Overlegorgaan voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;
  2. Participatie van de Turkse gemeenschap in Nederland optimaliseren in alle lagen van de bevolking;
  3. Het stimuleren en bevorderen van wetenschappelijk academisch onderzoek;
  4. Bijdrage aan internationaal onderzoek naar Turken en aan Turkije gerelateerde onderwerpen.

Doelstellingen

  1. Het publiceren van onderzoeken, essays, papers, artikelen en ander soortgelijk naslagwerk (al dan niet digitaal);
  2. Onze bevindingen zullen veelal gebruikt worden om het Nederlands beleid ten opzichte van Turkije te optimaliseren;
  3. Deelname aan / organiseren van congressen, seminars, debatten, etc. in het verlengde van onze onderzoeksvelden.