Historie

//Historie
Historie 2019-01-04T13:07:30+00:00

Instituut voor Turkse Studies, afgekort ITS, werd in 2010 opgericht in de stad Utrecht. Het idee voor een wetenschappelijk onderzoeksinstituut begon echter al veel eerder. Tegen het eind van 2005, toen er behoefte bleek te zijn aan een kenniscentrum over Turkije wegens het ontbreken van een dergelijk onderzoekscentrum, werd het idee van een op te richten instituut omtrent Turkije geboren. Dit idee werd versterkt toen de faculteit Arabisch, Nieuw-Perzisch en Turks (ANPT) aan de Universiteit Utrecht werd opgeheven in 2006.

De opheffing van ANPT heeft er, achteraf gezien, voor gezorgd dat er onder jonge academici een onvolledig beeld is ontstaan omtrent Turkse Studies. Dit is niet verrassend gezien het feit dat veel bronnen, documenten en beschikbare kennis over Turkse Studies, logischerwijs in het Turks beschikbaar zijn. Door het gebrek aan een universitaire opleiding omtrent Turkologie en/of Turkse Studies hebben wetenschappers en/of journalisten slechts een klein deel van de literatuur over Turkije tot zich kunnen nemen. Hierdoor bleek hun voorstelling van zaken (evenals hun speculaties) aangaande Turkije veelal onvolledig te zijn. Er was dus een instituut nodig dat zowel Turks, als Nederlands en Engels tot zich kon nemen. Hierbij kan opgemerkt worden dat een adequate kennis van Oud-Turks, Osmaans-Turks en andere Turkse dialecten ook wenselijk zijn, alsmede Duits, Frans en eventuele andere talen. Vanuit dit perspectief was er een zekere behoefte aan een objectief onderzoekscentrum om een realistische stand van zaken te schetsen. De kansen lagen in hetzelfde vlak, daar er maar weinig instituten waren die inhoudelijke informatie met betrekking tot Turkse Studies konden overbrengen op het Nederlandse publiek. Er zijn echter wel voldoende studenten en jonge wetenschappers, al dan niet van Turkse komaf, in Nederland die alle benodigde talen (minstens Turks, Nederlands en Engels) machtig zijn en graag onderzoek willen doen naar Turkije, Turken en andere aanverwante onderwerpen.

Hierdoor werden de wensen om een onderzoekscentrum te realiseren steeds sterker en de eerste plannen daartoe werden op papier vastgelegd. In 2010 werd het instituut tenslotte werkelijkheid, en werd ‘Instituut voor Turkse Studies’ officieel een handelsnaam door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In de loop van datzelfde jaar begon het instituut haar werkzaamheden en probeert het de leegte in de Nederlandse academische wereld op te vullen door Nederlandse wetenschappers dichter bij de internationale academici te brengen.